Иновативен подход за преподаване в контекста на невро-лингвистичното програмиране (НЛП) и теорията за множествената интелигентност

Ново Иновативен подход за преподаване в контекста на невро-лингвистичното програмиране (НЛП) и теорията за множествената интелигентност

 НОВО ЗА БЪЛГАРИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С КРЕДИТИ ОТ МОН!

Иновативен подход за преподаване в контекста на невро-лингвистичното програмиране (НЛП) и теорията за множествената интелигентност

Датa на провеждане: 13-14.04.2024г. /събота и неделя/

Начин на провеждане: онлайн през платформата на Zoom

Целеви групи: Психолози, Възпитатели, Директори, Заместник-директори, Учители, Логопеди, Педагогически съветници

Анотация на прогрмата:

Обучението има за цел да изследва различните подходи на преподаване,  базирани на невро-лингвистичното програмиране (НЛП) и множествената интелигентност (МИ).

Една от областите, в които НЛП е особено ефикасна е технологията  на  ученето и стратегиите на комуникация в преподаването. Специален бонус в програмата е обучението, основано на теорията за множествената интелигентност и формиране на преносими умения при учениците, като критично и творческо мислене, работа в екип и комуникационни умения.

Акцентите в курса са:

ü Изследване на основните принципи на невро-лингвистичното програмиране (НЛП)  и тяхното приложение в преподаването.

ü Определяне на водещият тип сетивно възприятие при учениците

ü Изясняване оптималните условия за запаметяване в клас според невро–педагогиката

ü Множествената интелигентност (МИ) – Разбиране за различните форми на интелигентност според теорията на Хауърд Гарднер  и тяхното  интегриране в преподаването.

ü Практики  за лесно запаметяване в зависимост от доминиращият профил на интелигентност на ученика

ü Практически насоки за стимулиране  интереса към преподаваната материя и нейното запаметяване на базата на множествената интелигентност.

ü Намиране ключ към разбиране и преодоляване на образователните трудности на учениците.

ü Организация на учебната среда за ефективно прилагане на  преподаване, основано на теорията за множествената интелигентност. Споделяне на френският опит при изграждане на т.н. гъвкав клас.

           

Цели на програмата:

Курсистите да получат знания и умения в ежедневната си работа с учениците  как да прилагат педагогиката на НЛП и Теорията за МИ с цел

Ø да редуцират стреса в обучаващата среда

Ø да изградят климат на приемане и толерантност към различията, за да осигурят равни шансове на всички деца в клас да напредват

Ø да получават удовлетворение и да формират нови функционални умения, поощряващи целеви поведения.

Ø разкриване на различните форми на интелигентност и тяхната важност в образователния процес

Ø разглеждане на индивидуални методи на преподаване, основаващи се на НЛП и МИ

Ø усвояване на умения  за адаптиране на преподаването в зависимост от индивидуалните заложби на ученика.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

Анализ и разбиране на нов педагогически подход в преподаването.

Знания за стратегии и програми за оптимално запаметяване в клас, както и за успешна комуникация.

Задълбочени познания върху формите на множествената интелигентност и способност за тяхното разпознаване сред учениците.

Способност за създаване на разнообразни  педагогически дейности, които стимулират всички форми на интелигентност в клас и които ще улеснят процеса на преподаване и запаметяване

Придобиване на педагогическа гъвкавост, адаптирана към индивидуалните потребности на учащите се. Придобиване на способности за изграждане на мотивираща и ангажираща учебна среда.

В заключение – курсът предлага възможност за  запознаване с иновативна педагогика базирана на невро-лингвистичното програмиране (НЛП) и множествената интелигентност (МИ).

Участниците ще могат да придобият основни умения за адаптиране на своето преподаване и по този начин да насърчат успеваемостта на всички ученици в клас.

Материално-технически информационни ресурси, специфични за програмата:

Презентации, видеа, електронни материали под формата на файлове.

 

Форма на обучение:

Присътвена синхронно в електронна среда

 

Лектор:

Илияна Жекова, дипломиран психотерапевт в институт „Псинапс“ - Париж –НЛП с право на практикуване 

Преминала обучения по множествена интелигентност в курсовете на Франсоаз

Преподавала в Софийски университет „Климент Охридски“ – 18 годишен

преподавателски опит

Преподавала икономика във Франция в Лицей Мартин Шонгоуер

Преминала обучение по фамилна терапия – системичен подход в учебен център по психотерапия в Лозана (Швейцария) от Катрин Наги – психиатър и фамилен терапевт

Практикуващ консултант с родители и с частни лица.

Провежда тематични семинари в България и Франция, свързани с множествената интелигентност, както и с личностното развитие.

Сътрудник към Професионална организация на Ръководителите на учебни

заведения (SNCEEL), като взема участие в различни педагогически форуми и

образователни събития.

Ръководител на два проекта « ERASMUS » „Множествената интелигентност: нов подход към ефективното учене" – 2019-2021 г.

" SOUL SKILLS - меки умения в училищната учебна среда" – 2021-2023 г.

Съавтор на 3 книги:

- "Теорията за множествената интелигентност - образователен подход за

повишаване на функционалната грамотност на учениците"

- "Модел на учебна програма за обучение на студенти по педагогически

специалности : методика на преподаване, основана на множествената

интелигентност"

- "Механизъм за съвместно оценяване на преносими умения на ученици от 6 до 12 -години "

 

Такса за участие:

•350,00лв. – за самостоятелни участници-специалисти

•250,00лв. – за студенти

•Групи от 3+ участника: -15%

•250,00лв*. при ранни записвания (до 1.04.0224г.)

 

Таксата за участие вклюва: онлайн обучение, удостоверение с 2бр. кредити, електронни материали

 

При желание за получаване на видеозапис след обучението: 100,00лв. доплащане към таксата за участие

Заплащане по банков път, след потвърждаване за свободно място в групата.

 

Записване на:

s.ivvena.education@gmail.com

За инфо: 0894748816, И.Стаменова 

Безплатна доставка

Безплатна доставка при поръчки над 120 лв.

Бърза поръчка

Бърза поръчка може да направите и на телефон 0894 748 816

  • Код на продукта: Онлайн обучение с кредити НЛП за деца
  • Наличност: В наличност
  • 350.00 лв.
Какво представлява албумът и за какви деца е предназначен?Терапевтичният албум е иновативно пра..
95.00 лв.

„Сборник анкети и формуляри в помощ на терапевта“ е второ, разширено издание, създадено в помощ на л..
42.00 лв.

Терапевтичният албум се използва като вид алтернативна система за комуникация. Детето се учи да кому..
89.00 лв.

Масажорите за ръце и пръсти се конструирани така, че масажират интензивно кожата и тъканите под нея ..
35.00 лв.

Дискът съдържа следните категории:Основни символиАктивностиДействияДрехиЕмоцииЖивотниИграчкиМеркиОсн..
35.00 лв.