Терапевтичен албум "Корекция на езикови дефицити"

Терапевтичен албум "Корекция на езикови дефицити"


Какво представлява албумът и за какви деца е предназначен?

Терапевтичният албум е иновативно практическо помагало за подпомагане езико-говорното развитие на всички деца във възрастта между 2 и 6 години, както и по-големи деца със специални образователни потребности.

Изграден по методи за бързо и трайно усвояване на умения за граматически правилно структуриране на фрази и осмисляне мястото на думите в изреченията по изцяло визуализиран начин, съобразен с нагледно-образното мислене на децата в тази възраст, албумът е първото на пазара практическо помагало от подобен вид!

Съчетавайки няколко основни принципа за ефективно обучение при използването му, като 3-степенен урок на Монтесори и синестезия (включване на максимален брой сетива при усвояването на нова информация),

децата с лекота ще усвоят граматически правилна реч и ще повишат своята увереност и умения в комуникативно отношение.

Албумът е особено подходящ при корекция на аграматизъм в логопедичната терапия!

Съдържа над 120 символи-картинки, изработени със заоблени върхове, така че децата да могат да го използват по безопасен начин.

Страниците са подвижни и могат лесно да бъдат изваждани и залепвани на врата, стена и всякакви повърхности, така че да се осигурят различни възможности за обучение.

ИНФОРМАЦИЯ  И ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С АЛБУМА

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ АЛБУМЪТ?КАКВИ РАЗВИВАЩИ ФУНКЦИИ ИМА?

 • Деца от ранна детска и предучилищна възраст /2-6г./
 • Деца със специални образователни потребности - аутистичен спектър, хиперактивност и дефицит на внимание и др.
 • Усвояване на фразова реч и правилно структуриране на изречения
 • Корекция на аграматични прояви при езикови дефицити
 • Обогатяване на речниковия фонд
 • Интегриране на метода синестезия при обучение на малки деца
 • Развитие на концентрация на вниманието и аналитично мислене
 • Обучители: специалисти логопеди, специални и предучилищни педагози, родители и близки на децата
 • Приложение: детски градини, у дома, логопедични и ресурсни центрове, помощни училища

 

КАК ДА РАБОТИМ С АЛБУМА?

- Езиковият материал е възрастово ориентиран и е с постепенно усложняване—с детето се започва работа от индивидуалното ниво на развитие и потребности.

- Първо детето се запознава с всички картинки-символи от албума в 3-степенен урок: 1-ва степен—Демонстрация и изговор на думата от възрастния. Това става като картинката се вземе от възрастния и се вдигне на нивото на лицето, така че да се осигури зрителен контакт към позицията на устните при изговор на конкретния символ-картника. Назовава се само думата, бавно и ясно, без фраза!; 2-ра степен—отговор на въпроси: “Покажи ми,?Къде е?Дай ми?Посочи?” -за всяко отделно назовано изображение; КОРЕКЦИЯ:-при грешка от страна на детето, връщаме към стъпка 1, като картинките се презентират по максимум 3 наведнъж; 3-та степен—назоваване от детето на конкретния символ-картинка в отговор на въпроси “Какво е това?” за думи-съществителни, “Какво прави?” за думи-действия, “Какъв/-а,-о/ е?” за прилагателни и т.н.   ЗАБЕЛЕЖКА: 1/.При децата до 3 години се поощрява всеки опит за изговор на думата, без да се изисква непременно правилно изговаряне, а само като се дава ясен говорен модел от обучителя. В по-горни възрасти се изисква старание и за правилно произнасяне звуковия контур на думата; 2/.При усвояване на 3 презентирани символа-картинки, нови се въвеждат един по един, на принципа на заместване: махаме 1 символ от усвоените, въвеждаме 1 нов. Целта е детето да се опре на вече придобития опит при усвояване на нова информация.

- След като всички символи-картинки от албума са устойчиво усвоени от детето, обучителят първо демонстрира начина на структуриране на изречение– вербално и нагледно, след което поощрява детето да опита само, като дава подсказка само при необходимост. Накрая изисква самостоятелна говорна продукция.

- Започва се от най-кратките фрази или спрямо календарната възраст на детето, ако фразите от предходни възрасти са устойчиво усвоени.

- Всички символи-картинки и фразови ленти са подлепени с велкро, така че детето да може изговаряйки  конкретни думи и изречения, да “построява” фразите с ръцете си, което подпомага осмислянето на граматичната страна на езика при малките деца чрез онагледена говорна продукция.

- Пример за игра: 1/.Презентираме всички символи-картинки пред детето по описания метод на 3-степенен урок; 2/. Демонстрираме как се работи с фразовата лента, съставяйки пред детето примерно изречение с картинна опора; 3/. Изговаряме заедно построената фраза;  4/.Казваме на детето изречение, което може да бъде построено чрез наличните символи-картинки, при което то трябва да се опита да го построи  самостоятелно като открие необходимите картинки и ги подреди на фразовата лента в правилен ред. При затруднения се оказва подкрепа.

 Безплатна доставка

Безплатна доставка при поръчки над 120 лв.

Бърза поръчка

Бърза поръчка може да направите и на телефон 0894 748 816

 • Код на продукта: Терапевтичен албум за корекция на езикови дефицити
 • Наличност: В наличност
 • 95.00 лв.
„Сборник анкети и формуляри в помощ на терапевта“ е второ, разширено издание, създадено в помощ на л..
42.00 лв.

Теми:Тренинг за работа с деца с ХАДВОбучителни трудности в начална училищна възраст. Съвременни мето..
49.00 лв.

Масажорите за ръце и пръсти се конструирани така, че масажират интензивно кожата и тъканите под нея ..
35.00 лв.

Дискът съдържа следните категории:Основни символиАктивностиДействияДрехиЕмоцииЖивотниИграчкиМеркиОсн..
35.00 лв.

Какво представлява албумът и за какви деца е предназначен?Терапевтичният албум е иновативно пра..
95.00 лв.

Терапевтичният албум се използва като вид алтернативна система за комуникация. Детето се учи да кому..
89.00 лв.