За Нас

“С-ИВВЕНА” Пловдив

Терапевтичен и обучителен център за лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения

Център “С-ИВВЕНА” Пловдив е създаден и управляван от Ивелина Стаменова, специален педагог – логопед и педагог за лица с интелектуални затруднения, магистър по комуникативни нарушения и детски психолог, в края на 2007 г.
От тогава Центърът функционира в екип с едни от най-утвърдените в страната специалисти в областта на речевата и езикова патология, и емоционално-поведенчески нарушения.
Правят се диагностични консултации на лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения от всички възрастови групи, ежедневно се водят терапии от опитни и креативни терапевти.
Нашата цел е да бъдем водещи и професионалисти в своята област и да помогнем ефективно на всеки, потърсил помощ и подкрепа от нас.

Услуги

В нашия център се осъществява консултация и терапия на някой нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в обучението, поведението и нормалната речева комуникация. Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.
Твърде често родители, а за съжаление и някой лекари мислят, че тези нарушения ще се изживеят от детето и с възрастта всичко ще отмине. Тази тактика на изчакване и много погрешна, защото дори да се преодолее с времето едно заекване например, в детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност. Ето защо, колкото по рано се започне комплексна терапия, толкова по добри и трайни са резултатите.

Нашата цел е тъкмо това – навреме, комплексно, т.е. заедно с родители и учители, и трайно преодоляване на тези нарушения.
За да растат децата ни не само физически здрави, но и уверени, спокойни и със самочувствие на пълноценни и добре реализирани личности.